Voor de strengste eisen Duurzaamheid & Milieubewustzijn

Het GreenSign duurzaamheidskeurmerk wordt toegekend door InfraCert – Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in de Hotelindustrie. Het certificeringsprogramma is gebaseerd op verschillende kerngebieden voor duurzaam beheer:

  • Beheer en communicatie
  • Milieu (energie, water en afval)
  • Inkoop & Regionaliteit
  • Kwaliteitsmanagement en duurzame ontwikkeling
  • Sociale & economische verantwoordelijkheid

Green Pearls® Unique Places is ‘s werelds grootste gegevensbron voor duurzame plaatsen. Hotels worden geselecteerd op hun duurzame expertise en groene projecten. Om ervoor te zorgen dat alle partners aan de gestelde normen voldoen, worden zij aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  • Managementplan, Architectuur
  • Milieu, waterverbruik, energie, energie, afvalbeheer
  • Huishoudelijke economie, voeding
  • Richtlijnen, medewerkers, communicatie
  • Sociale projecten, culturele engagementen

De EU-milieukeur of Europeesbloem (“Euroflower”) (vernoemd naar het logo met de bloem en de sterren) is de officiële milieukeur die door alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland wordt erkend. Het laat zien welke producten beter zijn voor het milieu zonder aan kwaliteit in te boeten. Het label werd in 1992 geïntroduceerd.

Het EU-milieukeurmerk is betrouwbaar en biedt zekerheid: alle producten en diensten met het Euroblume worden door onafhankelijke instellingen gecontroleerd op de naleving van de strenge milieucriteria. Een van de sterke punten van de EU-milieukeur is dat deze de gehele levenscyclus van een product in aanmerking neemt.

Voor elke productgroep wordt gecontroleerd in welke fase de grootste milieubelasting optreedt. Vervolgens worden criteria vastgesteld om deze effecten te verminderen. De milieucriteria zijn zo gedefinieerd dat slechts 10 tot 20% van de producten op de markt de EU-milieukeur kan krijgen. Dit betekent dat alleen de meest milieuvriendelijke leveranciers het kunnen krijgen. Om de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen en te beantwoorden aan de laatste innovaties, worden de criteria regelmatig herzien.

De Green Key Award is een toonaangevende standaard voor competentie op het gebied van milieuverantwoordelijkheid en duurzaam beheer in de toeristische sector.

Een Green Key staat voor de betrokkenheid van een bedrijf bij zijn gasten. Gasten, die ervoor kiezen om een boeking bij een aangesloten bedrijf te doen, dragen bij aan een verschil op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid. Aan de hoge milieunormen die van de aangesloten bedrijven worden verwacht, wordt voldaan door middel van strikte documentatie en regelmatige audits.

De Green Key criteria bestaan uit verschillende internationale criteria. De criteria zijn gericht op milieumanagement met technische eisen en de betrokkenheid van gasten, medewerkers, leveranciers en regionale aspecten. Enkele van de gebieden die aan bod komen zijn milieubeheer, water, afval- en energiebesparing, betrokkenheid en bewustwording van gasten en werknemers, beheer van voedsel en dranken, groenvoorzieningen, enz.

SiteLock